×
ค้นหา
ประเมินผลการผลิต
ประเมินพื้นที่เหมาะสมในรัศมี 25 กิโลเมตร
ประเมินผลการผลิตอ้อยและพื้นที่เพาะปลูกโดยการคลิกเครื่องมือ บนแผนที่ และปักหมุดลงบนตำแหน่งที่ต้องการ หรือปักหมุดตามค่าพิกัดโดยกรอกข้อมูลค่าพิกัดที่เมนูด้านล่าง

ปักหมุดบนแผนที่โดยกรอกค่าพิกัด


เลือกรูปแบบพิกัด


ประเมินผลการผลิตรายจังหวัด
เลือกจังหวัดที่ต้องการประเมินผลการผลิต
×
ระยะห่างจากโรงงานใกล้เคียง

ระยะห่างจากโรงงานใกล้เคียง 3 อันดับแรก

ชื่อโรงงาน ระยะห่าง (กิโลเมตร)
ข้อมูลการประเมินผลการผลิตอ้อย
จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่ปลูกอ้อย(ไร่) ปริมาณอ้อยทั้งหมด (ตัน)
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัศมี 25 กิโลเมตรจากบริเวณที่ปักหมุด

จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่ปลูก(ตารางกิโลเมตร) จำนวนแปลง(ไร่)
ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย

ข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูกอ้อยในรัศมี 25 กิโลเมตรจากบริเวณที่ปักหมุด

จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเภทดิน จำนวนแปลง(ไร่)

WGS84 : [ LAT : 000.0000000000000 LON : 000.0000000000000 ]

UTM : [ LAT : 000.0000000000000 LON : 000.0000000000000 ]

INDIAN 1975 : [ LAT : 000.0000000000000 LON : 000.0000000000000 ]