×
ตัวกรองข้อมูล
ดาวน์โหลด

จังหวัด


ปีรายงานอื่นๆ

พื้นที่ปลูกอ้อยรายปี (ตารางกิโลเมตร)

จำนวนแปลงปลูกอ้อยรายปี (แปลง)

สถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า